• 8
  • 10
  • 9

មកដល់ថ្មី

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003 ឥឡូវនេះយើងមានបុគ្គលិកចំនួន 350 នាក់រួមទាំងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ចំនួន 30 និងរោងចក្រ 20000 ម៉ែត្រការ៉េ workshop.We បានណែនាំនាំចូលបន្ទាត់ផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់គ្រួសារនិងឧស្សាហកម្មស្រោមដៃ coated ជាមួយនឹងជ័រ។

WhatsApp Online Chat !